[email protected]  585 224 641  602 583 091
Přihlásit / vytvořit účet

Rodinné konstelace

Cíle a možnosti konstelací

Pokoušet se slovy vysvětlit systemické konstelace je obtížné, konstelace je třeba prožít. Lidé logicky touží po vysvětlení, případně vědeckém podložení, jak a proč konstelace působí. Otec konstelací, kterým je Bert Hellinger, používá pro objasnění jejich principu pojem fenomenologie a říká: „Pro mě fenomenologie znamená, že se nechám ovlivnit širším kontextem bez toho, abych ho do hloubky pochopil, bez úmyslu pomoci a něco ukázat, ale také bez obavy z toho, co se může vynořit. Nemám strach, ani když se vynoří něco těžkého... Vystavím se všemu tak, jak to je... Je to metoda, která není vázána na žádnou školu a nemůže se na ní ani žádná zakládat, poněvadž není možné využít cizí zkušenosti. Naučit lze pouze řízení se podle fenoménů, které na sebe necháme působit po tom, co jsme se osvobodili od stanovených cílů, hodnocení a strachů." (Hellinger, B. Rodinné konstelace: Objevná síla, Triton, Praha 2004, str.31)

V rodinných konstelacích se obrazy rodin ztvárňují z vybraných zástupců. Vytváří se tak určité pole, ve kterém zástupci zažívají pocity a postoje osob, členů systému, které zastupují. Lze říci, že toto rodinné pole je fenomén, který podmiňuje postoje a pocity jednotlivých členů rodiny. V rámci rodinných konstelací se může díky změně postoje klienta toto pole nově uspořádat, což má ozdravný účinek.

Kdy si stavět konstelaci

Zaměření konstelací

Zaměření konstelací se pro daný víkend střídá, ale neznamená to, že se budou stavět konstelace jen na určené téma. Klienti mohou žádat a často žádají postavení konstelace podle vlastní potřeby, zaměření víkendu je orientační a bývá následující:
 • Konstelace původní rodiny
 • Partnerské a vztahové konstelace
 • Konstelace zdravotních problémů
 • Konstelace závislostí
 • Konstelace traumatu (s účastí psychiatra)
 • Podnikové a pracovní konstelace
 • Experimentální konstelace
 • Konstelace na vnitřní dítě, vnitřního muže, vnitřní ženu, vnitřní zvíře, vnitřního boha.
  • Vnitřní dítě ukazuje naše pocity ustrašenosti, opuštěnosti, pocit hanby, pocit viny a zároveň nevinnosti, radosti, naivity, samoty apod.
  • Vnitřní muž v konstelacích poukazuje např. smysl pro ovládání, strukturu, plán, požitek z dobývání, agresi, zlepšování světa apod.
  • Vnitřní žena poukazuje na smysl pro ochranu, péči, empatii, lehkomyslnost, emocionalitu, něhu, smyslnost, eleganci, intuici, manipulaci apod.
  • Vnitřní zvíře ukazuje, jak si dokážeme vymezit hranice, jaký máme přístup k agresi, jak umíme jednat se vztekem, pudy apod.
  • Vnitřní bůh poukazuje na věčnost, osvícení, nekonečnost, moudrost, bezpodmínečnou lásku.

Výhody konstelací

Klienti nemusí mluvit, popisovat svůj problém, stačí podat fakta například o své původní rodině (táta, máma, sourozenci, tety, strýcové, prarodiče, někdy i praprarodiče) těžké osudy předků, předčasná úmrtí, majetkové ztráty apod.

I bez postavení vlastní konstelace je možné mnohé pochopit a zažít vcítěním se do role jiného člověka. Zjistíme, že v tom nejsme sami, že lidé mají podobné osudy a mají sílu je řešit.

Energie otevřenosti a sounáležitosti ve skupinách je obrovská a dodává konstelacím vnitřní sílu. Lidí se otevírají a s důvěrou sdílejí své (mnohdy těžké) osudy. Samozřejmostí je proto zachování mlčenlivosti po semináři.

Řešení problémů bez nutnosti dalšího pravidelného docházení za terapeutem.

Konstelace jsou semináře osobního rozvoje. Tudíž potřeba účastnit se seminářů je individuální a záleží na každém jednotlivém člověku.

Základním cílem konstelací (tak jak to vidím já) je uvolnit zablokovanou energie v rodinném systému a tuto energii využít pro všední život.

Lektor: Libor Zvolánek
Bližší info: www.systemicke-konstelace.info