Kategorie

Než začneš někoho léčit, zeptej se ho, jestli je ochotný vzdát se toho, co ho dělá nemocným. Hipokrates

Oshova meditace Kundalini

Velmi oblíbená meditace patřící mezi Oshovy dynamické meditace. Probouzí a obnovuje životní energii, uvolňuje mysl a učí nás lépe cítit své tělo.

Meditace trvá 1. hodinu a má 4. fáze:

Meditace je navržena tak, aby nejprve uvolnila z těla a mysli nahromaděný stres a poté bylo snazší prožívat bezmyšlenkovitý a uvolněný stav meditace.

Osho zavedl celou řadu meditačních technik, jež pomáhají uvolnit se, oprostit se od stereotypů a navyklostí života, neuróz apod. Tyto jsou často doprovázeny speciální hudbou. Praktikují se v Oshových centrech na celém světě. Nejznámější je tzv. dynamická meditace, jež je prováděna ráno. Kundalini meditace se doporučuje praktikovat večer. Třebaže tyto techniky mají v názvu meditace, nejde vlastně o meditace ve vlastním smyslu slova, ale o směs pohybu (tanec), odreagování, katarze, i vlastní 15 minutové meditace. Vlastní meditace je teprve cílem těchto cvičení (ovšem i cvičení jiných směrů). Ta nastává sice ve stavu bez úsilí, ale nejdříve je třeba podle Osha hodně usilovat, dát do toho co nejvíce, aby mohla přijít ta „pravá“ meditace.

Dynamická Oshova meditace

Dynamická Oshova meditace je fyzické cvičení vedoucí k vnitřní koncentraci. Cvičení trvá hodinu a je rozděleno do pěti fází.

  1. Dýchání (10 minut). Nadechujte se a vydechuje nosem. Prudce, hluboce a chaoticky. Celé tělo tomuto prudkému dýchání napomáhá. Účelem první fáze je rozproudit v těle energii.
  2. Katarze (10 minut). Uvolnění kontroly. Ponecháte tělo, aby se projevilo bez kontroly. Můžete křičet, plakat, dupat, smát se, třást se, tančit. Dělejte to, co vaše tělo žádá a mysl nechejte stranou.
  3. Hu hu (10 minut). Skáčete s rukama zdviženýma nad hlavu, s dopadem na celé chodidlo. Při dopadu vyrazíte výkřik "Hu". Jste jako balón při driblování.
  4. Stop (15 minut). Zastavíte v tom pohybu, kde vás začátek čtvrté fáze zastihl. Zmrzněte. Obraťte svou pozornost dovnitř a pozorujte co se ve vás děje.
  5. Uvolnění (15 minut). Uvolněte se a nechte tělo plynout, chce-li tančit ať tančí. Dejte mu volnost a užijte si tu radost.

Pro cvičení je velmi nápomocná hudba (Osho Dynamic Meditation). Je výhodou, můžete-li cvičit ve skupině, případně pod vedením. Pomáhá to dostat se hlouběji do sebe, uvolnit se a vydat se plně z energie.
Dynamickou meditaci cvičíme na různých soustředěních mimo prostory Energy centra.

Více informací:

Cena:   50,- (KUNDALINI)

Cvičitel: Libor Zvolánek

Stránky energycentrum.cz používají cookies a další technologie pro zjednodušení a zpříjemnění vašeho nakupování.
Setrváváním na stránkách souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací